Materiały: Scenariusze zajęć

 • Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców w grupie 5latków w Artystycznym Przedszkolu Olka Klepacza Prowadzący: Angelika Izydorek-Kabzińska, Katarzyna Tyc Termin zajęć: 29 styczeń 2015 Czas trwania: ok. 50min Temat zajęć: Pomagamy ptakom przetrwać zimę. Cel główny: Kształtowanie opiekuńczej postawy dzieci wobec ptaków. Rozpoznawanie i nazywanie

  2015-02-13, 11:52 Angelika Izydorek-Kabzińska
 • Scenariusz Data: 10.10.2014 Temat: Skarby jesieni Czas: 20 min. Cele: 1. Komponuje obrazki z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych 2. Uczestniczy w zabawach ruchowych. Reaguje na zmianę dynamiki, tempa i wysokości dźwięków 3. Potrafi wymienić skarby jesieni 4. Obdarza nauczyciela uwagą Metody: 1. Pogadanka, 2. Podająca, 3. Aktywnego działania, Formy: 1. Grupowa, 2. Indywidualna Obszary

  2015-01-29, 22:08 Katarzyna Kapera
 • Obszar podstawy programowej: 14.Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. 3)dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania; Cel główny: Dziecko zna rodzaje pieczywa, ich kształt i barwę i wykorzystuje ją do wykonania pracy plastycznej. Cele operacyjne: - dziecko zna rodzaje pieczywa

  2015-01-29, 18:32 Justyna Diakun
 • Obszar podstawy programowej: XI Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne. 3) wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz). Temat: Malowanie farbami – młyny i wiatraki. Cel główny: Doskonalenie wyobraźni, fantazji oraz ekspresji artystycznej. Cele operacyjne: - dziecko

  2015-01-29, 18:11 Justyna Diakun
 • Temat zajęcia : Lubimy wyścigi Grupa: 5-latki Cel główny: doskonalenie szybkości , zwinności i spostrzegawczości , rozwijanie sprawności ruchowej Cele szczegółowe:

  2015-01-22, 13:51 Ewa Wójcik
 • Cel główny: Rozwijanie sprawności fizycznej oraz wzmacnianie mięśni stóp Cele operacyjne: • przestrzega ustalonych zasad zabawy • współdziała z partnerem • przyjmuje właściwą postawę podczas określonych ćwiczeń Metody pracy: zadania stawiane do realizacji, elementy pedagogiki zabawy, elementy W.Sherborne Forma: zbiorowa, jednostkowa Środki

  2015-01-22, 13:46 Ewa Wójcik
 • Cele ogólne: - ćwiczenie narządów mowy, - wywołanie głoski r Cele szczegółowe: Dziecko: • doskonali sprawność narządów mowy, • prawidłowo wypowiada głoskę r w grupach spółgłoskowych tr, dr w sylabach, wyrazach • świadomie gospodaruje oddechem podczas ćwiczeń oddechowych, • bierze aktywny udział w zabawach. METODY:

  2015-01-20, 18:49 Izabela Jasiuchna
 • CELE: - Zwiększenie ruchomości kręgosłupa w odcinku piersiowym - Rozciąganie mięśni klatki piersiowej - Ćwiczenia przeciw płaskostopiu POMOCE: - laski gimnastyczne - drabinki PRZEBIEG ZAJĘĆ: I.Część wstępna: 1. Zab. ożywiająca „Berek – małe plecy” – bieg w rozsypce po sali, wyznaczone dziecko (Berek) stara się złapać uciekających.

  2015-01-18, 18:06 Beata Kłopacz
 • CELE: - Cwiczenia gimnastyczno – kształtujące z przyborem - Wzmacnianie mięśni grzbietu, nóg i brzucha - Ćwiczenia przeciw płaskostopiu POMOCE: - krążki, wacik,ławeczka, kocyk, drabinki PRZEBIEG ZAJĘĆ: I.Część wstępna: 1. Zab. ożywiająca „Chowamy się przed deszczem” – dzieci otrzumują krążki i biegają po sali, na sygnał

  2015-01-18, 18:03 Beata Kłopacz
Wyświetl