Materiały: Scenariusze zajęć

 • Obszar podstawy programowej: XI Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne. 3) wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz). Temat: Malowanie farbami – młyny i wiatraki. Cel główny: Doskonalenie wyobraźni, fantazji oraz ekspresji artystycznej. Cele operacyjne: - dziecko

  2015-01-29, 18:11 Justyna Diakun
 • Temat zajęcia : Lubimy wyścigi Grupa: 5-latki Cel główny: doskonalenie szybkości , zwinności i spostrzegawczości , rozwijanie sprawności ruchowej Cele szczegółowe:

  2015-01-22, 13:51 Ewa Wójcik
 • Cel główny: Rozwijanie sprawności fizycznej oraz wzmacnianie mięśni stóp Cele operacyjne: • przestrzega ustalonych zasad zabawy • współdziała z partnerem • przyjmuje właściwą postawę podczas określonych ćwiczeń Metody pracy: zadania stawiane do realizacji, elementy pedagogiki zabawy, elementy W.Sherborne Forma: zbiorowa, jednostkowa Środki

  2015-01-22, 13:46 Ewa Wójcik
 • Cele ogólne: - ćwiczenie narządów mowy, - wywołanie głoski r Cele szczegółowe: Dziecko: • doskonali sprawność narządów mowy, • prawidłowo wypowiada głoskę r w grupach spółgłoskowych tr, dr w sylabach, wyrazach • świadomie gospodaruje oddechem podczas ćwiczeń oddechowych, • bierze aktywny udział w zabawach. METODY:

  2015-01-20, 18:49 Izabela Jasiuchna
 • CELE: - Zwiększenie ruchomości kręgosłupa w odcinku piersiowym - Rozciąganie mięśni klatki piersiowej - Ćwiczenia przeciw płaskostopiu POMOCE: - laski gimnastyczne - drabinki PRZEBIEG ZAJĘĆ: I.Część wstępna: 1. Zab. ożywiająca „Berek – małe plecy” – bieg w rozsypce po sali, wyznaczone dziecko (Berek) stara się złapać uciekających.

  2015-01-18, 18:06 Beata Kłopacz
 • CELE: - Cwiczenia gimnastyczno – kształtujące z przyborem - Wzmacnianie mięśni grzbietu, nóg i brzucha - Ćwiczenia przeciw płaskostopiu POMOCE: - krążki, wacik,ławeczka, kocyk, drabinki PRZEBIEG ZAJĘĆ: I.Część wstępna: 1. Zab. ożywiająca „Chowamy się przed deszczem” – dzieci otrzumują krążki i biegają po sali, na sygnał

  2015-01-18, 18:03 Beata Kłopacz
 • CELE: - Ćwiczenia gimnastyczno – kształtujące z przyborem - Wzmacnianie dużych grup mięśniowych - Ćwiczenia przeciw płaskostopiu POMOCE: - laski, kocyki PRZEBIEG ZAJĘĆ: I.Część wstępna: 1. Zab. ożywiająca „Omiń laskę” – na sali są rozłożone laski, dzieci biegają wokół nich, na sygnał zatrzymują się przy dowolnej lasce

  2015-01-18, 18:00 Beata Kłopacz
 • CELE: - Wzmacnianie mięśni obręczy barkowej - Rozciąganie mięśni klatki piersiowej - Ćwiczenia przeciw płaskostopiu POMOCE: - Obręcze, skakanki - ławeczka, piłka PRZEBIEG ZAJĘĆ: I.Część wstępna: 1. Zab. ożywiająca „Strażnik” – na sali skakanki wyznaczają teren pilnowany przez strażnika. Dzieci na sygnał przebiegają na drugą stronę

  2015-01-18, 17:55 Beata Kłopacz
 • CELE: - Wzmacnianie mięśni grzbietu, ramion i nóg - Ćwiczenia w parach - Ćwiczenia przeciw płaskostopiu POMOCE: - Kocyki, małe waciki - ławeczka, piłka PRZEBIEG ZAJĘĆ: I.Część wstępna: 1. Zab. ożywiająca „Sygnały” – bieg w rozsypce: na 1 sygnał dzieci siadają skrzyżnie i ręce przyciągają do barków tworząc „skrzydełka”,

  2015-01-18, 17:46 Beata Kłopacz
 • CELE: - Wzmacnianie mięśni posturalnych ciała - Ćwiczenia gimnastyczno – kształtujące z przyborem - Ćwiczenia przeciw płaskostopiu POMOCE: - Szarfy, kocyki - Drabinki, ławeczka PRZEBIEG ZAJĘĆ: I.Część wstępna: 1. Zab. ożywiająca „Ptaszki do gniazd” – szarfy są rozłożone na sali, bieg w rozsypce na sygnał dzieci wskakujądo „gniazd”

  2015-01-18, 17:18 Beata Kłopacz
Wyświetl