Ramowy rozkład dnia

6.00 – 8.00. Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące
realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę.
Zabawy ruchowe przy muzyce. Praca indywidualna z dziećmi.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe.

8.00 – 8.15. Zabawy w kole integrujące grupę oraz
organizacyjno- porządkowe.

8.15 – 8.30. Przygotowanie do śniadania. Czynności samoobsługowe.

8.30 – 9.00. Śniadanie- doskonalenie samodzielnego i estetycznego
spożywania posiłków.

9.00 – 10.00. Zajęcia kierowane przez nauczyciela. Zabawy dydaktyczne,
tematyczne, ruchowe, umuzykalniające, plastyczne.
(W grupie młodszej czas zajęć regulowany możliwościami dzieci.)

10.00 – 11.45. Zabawy swobodne w sali oraz spacery, wycieczki, gry i zabawy
na świeżym powietrzu (przy sprzyjających warunkach
atmosferycznych)

11.45 – 12.00. Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe
i porządkowe.

12.00 – 12.30. Obiad- przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania podczas
spożywania posiłków.

12.30 – 12.50. Odpoczynek na dywanie. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek,
literatury dziecięcej czytanej przez nauczycielkę.

12.50 – 13.50. Zabawy dowolne według upodobań dziecka o nieznacznym
ruchu (gry dydaktyczne, układanki, rysowanie, wycinanie,
lepienie, przeglądanie książeczek, czasopism.)
Zajęcia dodatkowe.

13.50 – 14.00. Przygotowanie do podwieczorku. Czynności samoobsługowe
i porządkowe.

14.00 – 14.15. Podwieczorek

14.15 – 16.00. Zabawy sprzyjające rozwijaniu aktywności dziecka w sali lub
na powietrzu. Praca indywidualna oraz wyrównawcza
i z dzieckiem zdolnym. Zabawy kołowe, tematyczne, swobodne.
Utrwalenie wierszy i piosenek. Rozchodzenie się dzieci do domu.

7.00 – 12.00. Działania dotyczące realizacji podstawy programowej.
Przedszkolowo.pl logo