O nas

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat…” Janusz Korczak

Misja przedszkola
• Wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich trudności, uzdolnień i zainteresowań.
• Wprowadzanie dziecka w świat takich wartości jak: miłość, dobro, prawda, tolerancja.
• Poznawanie przez dzieci swojej Małej Ojczyzny.
• Wyposażanie dzieci w maksimum umiejętności niezbędnych do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.
• Stwarzanie miłej, serdecznej atmosfery oraz bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w przedszkolu.
• Troska o to, aby każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu był atrakcyjny i ciekawy.
• Współpraca z rodzicami w celu stworzenia jak najlepszych warunków do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dzieci.
• Promowanie przedszkola w środowisku bliskim i dalszym.
• Ciągłe doskonalenie się kadry pedagogicznej w celu zapewnienia dzieciom , jak najlepszych aktywizujących metod do twórczej działalności.PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU:

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

"Razem w przedszkolu - program wychowania przedszkolnego"
- J. Andrzejewska, J. Wierucka, WSiP

"Od przedszkolaka do pierwszaka- program wychowania przedszkolnego"
- I.Broda; WSiP
KARTY PRACY- "Tropiciele"- roczne przygotowanie przedszkolne ;
B. Gawrońska, E. Raczek

"Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków"
(czterolatków i pięciolatków) E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska
Wykorzystane książki:
- "Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla dzieci , które rozpoczną naukę w szkole";
E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska
- "Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla dzieci przedszkolnych"
E. Waszkiewicz
- "Usprawnianie funkcji percepcyjno- motorycznych dzieci dyslektycznych "
J. Jastrząb
- "Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu"
T. Gąsowska, Z. Pietrzak- Stępkowska

"My English Adwenture - Starter "- program nauczania języka angielskiego
C. Bruni, Konsultacja- M. Bogucka


Programy własne opracowane przez nauczycieli
"Program terapii logopedycznej"- program autorski M. Dąbrowskiej.
"Zdrowo i bezpiecznie"-program edukacji zdrowotnej przedszkolaków
opracowany przez L. Krakowską
"Znam literki- chcę czytać i pisać"- program rozszerzający pracę z dzieckiem 6-letnim w obrębie czytania i pisania, opracowany przez B. Grębocką i K. Rakowską
"Debiut w przedszkolu to niełatwa sprawa" - program adaptacyjny

"Program Wychowawczy"

''Program profilaktyczny"

"Program ogólnopolski realizowany we współpracy z Sanepidem "

"Czyste powietrze wokół nas" - to program edukacji antynikotynowej zaadresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, które uczą się o szkodliwych skutkach palenia papierosów. Im wcześniej dzieci dowiedzą się o negatywnym wpływie dymu papierosowego na ich rozwój, tym większe prawdopodobieństwo, że w przyszłości, nie sięgną po papierosy.


METODY PRACY W PRZEDSZKOLU

W naszym przedszkolu nauczycielki wykorzystują takie metody, jak:

- Metodę samodzielnych doświadczeń, opartą na inicjatywie własnej dziecka,
- Metodę zadań stawianych przez nauczyciela, które dziecko rozwiązuje samodzielnie
według własnego pomysłu,
- Metodę ćwiczeń polegającą na powtarzaniu przez dziecko odpowiednich czynności,
- Metodę odtwarzania, np. podczas nauki wierszy i piosenek,
- Metody słowne: opowiadania, rozmowy, zagadki,

Nauczycielki stosują również w swojej pracy nowatorskie metody, a wśród nich:
- Elementy dramy, pedagogiki zabawy
- Improwizacje ruchową R. Labana,
- Metodę K. Orffa,
- Elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
- Elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
- Elementy metody Pedagogika Zabawy KLANZA,
- Metoda twórczego myślenia J. Osborne "Burza mózgów"
- Techniki relaksacyjne "Muzykoterapia", „Bajkoterapia"
- Elementy kinezjologii edukacyjnej P. Denissona,
- Edukacja przez ruch - Doroty Dziamskiej,Oferta przedszkola:

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach:
6:00-16:00

Dzieciom i rodzicom oferujemy:
• Zajęcia realizujące podstawę programową
• Zajęcia teatralne
• Zajęcia komputerowe
• Występy teatrzyku Vaśka
• Wyjazdy do Smykolandu
• Wycieczki do kina, Zoo, Baju Pomorskiego
• Udział w konkursach, występach artystycznych.
• Współpracę z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Skępem
• Współpracę z Centrum Oświaty i Rekreacji w Skępem.
. Współpraca z Biblioteką Miejską w Skępem.
• Zajęcia bezpłatne: Język angielski- 1 x w tygodniu
Zajęcia rytmiczne 1x w tygodniu
Przedszkolowo.pl logo