Lista dzieci przyjetych na rok.szk.2018/19

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. EWY SZELBURG- ZAREMBINY W SKĘPEM.

1. Archaniołowicz Oskar
2. Bednarska Agata
3. Bobrowicz Szymon
4. Czarnecki Maksymilian
5. Dąbkowski Tymon
6. Dąbrowska Lena
7. Elewrtowska Julia
8. Elwertowska Laura
9. Essa Lidia
10. Gładkowski Nikodem
11. Jankowski Adam
12. Kłoss Aleksandra
13. Kopaczewski Szymon
14. Kosowski Adam
15. Kowalska Alicja
16. Kowalska Antonina
17. Kruszewski Piotr
18. Krzyżanowski Jakub
19. Lewandowski Borys
20. Leszczyńska Maria
21. Linkowska Wiktoria
22. Lisiecka Nadia
23. Lubiński Cezary
24. Maćkiewicz Laura
25. Makowski Borys
26. Meller Michał
27. Moderski Antoni
28. Narożny Mikołaj
29. Ostrowska Agnieszka
30. Ostrowski Adam
31. Pasikowski Jakub
32. Przybyszewski Nikodem
33. Rakowska Anna
34. Rakowski Leon
35. Rudziński Tymon
36. Sawicki Jakub
37. Skorupski Szymon
38. Skowrońska Julia
39. Stankiewcz Artur
40. Sztankowska Marika
41. Szychowska Oliwia
42. Tomicki Antoni
43. Tężycki Bartosz
44. Urbaniak Adam
45. Wąsicka Justyna
46. Witkowska Roksana
47. Wrzosek Aleksander
48. Wysokiński Paweł Daniel
49. Zadrożny Mikołaj
50. Zawadzki Paweł.


Przedszkolowo.pl logo